Σ.Β.Α.Κ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΩΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Οι ΦτΠΑ επικροτούν τους παρακάτω στόχους του Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας που τους θεωρούν απόλυτα συμβατούς με το όραμα της αειφόρου ανάπτυξης της Πάρου και της προστασίας του κυκλαδικού χαρακτήρα του νησιού.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) της Παροικίας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο αποσκοπεί στην κάλυψη της ανάγκης για κινητικότητα των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην πόλη και την περίμετρο της.

Το Σχέδιο βασίζεται σε ένα ενιαία αποδεκτό μακροπρόθεσμο όραμα για τις μεταφορές και την κινητικότητα στο σύνολο της περιοχής μελέτης, το οποίο καλύπτει όλους τους τρόπους και τα μέσα μεταφοράς (δημόσια και ιδιωτικά, επιβατικά και εμπορευματικά, μηχανοκίνητα και μη), καθώς και τα πρότυπα συμπεριφοράς στις μετακινήσεις και τη στάθμευση. (Τεχν. Έκθεση, σελ. 2)

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εκφράζουν τις παρακάτω παρατηρήσεις, προβληματισμούς και προτάσεις.
1- Ο περιορισμός των αυτοκινήτων είναι προϋπόθεση για την επιτυχία του Σ.Β.Α.Κ.
Το Σ.Β.Α.Κ. πρέπει να λάβει υπόψη του, κάτι που δεν το έχει κάνει επαρκώς:
• τον τεράστιο αριθμό επισκεπτών και επί πλέον αυτοκινήτων (ενοικιαζόμενων, επισκεπτών, κλπ.) κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου που είναι ίσως και δεκαπλάσιος του μονίμου,
• το γεγονός της διάσπαρτης οικιστικής ανάπτυξης της Παροικίας, και όλου του νησιού πέρα από τα όρια των οικισμών, που συνεπάγεται μεγάλο βαθμό εξάρτησης από το αυτοκίνητο και είναι η κύρια πηγή των κυκλοφοριακών πιέσεων και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Παροικία.
Για να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ήπιας κυκλοφορίας και προτεραιότητας σε πεζούς και ποδήλατα, τα αυτοκίνητα πρέπει να μην κυκλοφορούν μέσα στον οικισμό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ένα σύστημα “park-and-ride”, δηλαδή:
• ένα δακτύλιο χώρων στάθμευσης στην περιφέρεια της Παροικίας στα οποία θα καταλήγουν ΙΧ (εκτός από αυτά που ανήκουν σε κατοίκους μέσα στον κλοιό), βανάκια (transfer vans, mini-buses), και λεωφορεία εκτός από τα αστικά,
• ένα σύστημα με βανάκια που θα συνδέουν τους χώρους στάθμευσης με την Παροικιά, κατά προτίμηση ηλεκτρικά βανάκια για περιβαλλοντικούς λόγους και προσαρμοσμένα για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ και ηλικιωμένων ατόμων.

Το οικονομικό κόστος της αγοράς ή πολυετούς εκμίσθωσης χώρων στάθμευσης και λειτουργίας του συστήματος “park-and-ride” θα μπορούσε να βαρύνει τους χρήστες των χώρων στάθμευσης, με την εξαίρεση μονίμων κατοίκων Παροικιάς ή και όλης της Πάρου (ή μηδαμινού κόστους ετήσιας κάρτας).

2- Η έννοια και κανόνες ήπιας κυκλοφορίας πρέπει να προσαρμοστούν στις τοπικές συνθήκες
Οι ήπιες συνθήκες θα πρέπει να εξασφαλίζουν πρωταρχικά την ασφάλεια και προτεραιότητα των πεζών. Στους πολύ στενούς και συνωστισμένους από πεζούς (τουλάχιστο το καλοκαίρι) δρόμους της Παροικιάς τα γρήγορα ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια μπορεί να είναι ακατάλληλα.
Λόγω στενότητας χώρου ακόμα και στον παραλιακό και στον περιφερειακό της Παροικιάς θα χρειάζεται προσαρμογή των στάνταρντς-προτύπων που ισχύουν για στις μεγάλες πόλεις και συστηματική πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση, πριν εισαχθούν μόνιμα.

3- Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να ενταχθούν στο γενικότερο σκεπτικό του Σ.Β.Α.Κ.
Οι δύο συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προτείνονται δεν είναι ενταγμένες στη λογική του Σ.Β.Α.Κ. και η κύρια αιτιολόγησή τους φαίνεται να είναι η διευκόλυνση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Είναι ad hoc και εξετάζοντάς τες αυτόνομα, έχουμε τις εξής παρατηρήσεις:
• Ανάπλαση πλατείας Αγίου Νικολάου
Η προτεινόμενη παρέμβαση θα υποβιβάσει τη σημερινή λειτουργικότητα της σύνδεσης πλοίων και λεωφορείων (passenger transfer), θα περιορίσει και ίσως καταστρέψει ένα δημόσιο χώρο πρασίνου (κι ας μην είναι πλήρως αξιοποιημένος) και ίσως θα επηρεάσει τη θέα προς το μνημείο της Εκατονταπυλιανής. Γι’ αυτό θα πρέπει να μην υλοποιηθεί χωρίς μία πλήρη και λεπτομερή αξιολόγηση των επιπτώσεων της.
• Διαμόρφωση κόμβου Γκίκα

Η προτεινόμενη παρέμβαση αποτελεί σαφώς βελτίωση από κυκλοφοριακής άποψης και θα είναι ένα σημαντικό στοιχείο στη λειτουργία του “park-and-ride” και του κλοιού και έχει την υποστήριξή μας.

 1. Γρηγόρης Γκουτζιούπας

  Η πλατεία του Αγίου Νικολάου που αποτελεί την πρώτη όμορφη εικόνα της Πάρου για ένα επισκέπτη που φτάνει στο νησί, πρέπει να αναβαθμιστεί και όχι να μετατραπεί σε parking λεωφορείων ΚΤΕΛ .
  Εξ άλλου η μεταφορά τους από την τωρινή θέση, δεν λύνει κανένα απολύτως κυκλοφοριακό πρόβλημα, παρά μόνο δημιουργεί μια άσχημη εικόνα και αλλοιώνει τον όμορφο νησιωτικό χαρακτήρα της πόλης σε μια άχαρη, αφιλόξενη τσιμεντούπολη.
  Το επόμενο βήμα που περιμένω, με αυτή τη λογική, είναι η μετατροπή του πάρκου της Παναγίας σε ένα τεράστιο parking με χρονοχρέωση.
  Ο Πανελλαδικά αναγνωρισμένος και πετυχημένος Δήμαρχος των Τρικάλων, μετέφερε τα ΚΤΕΛ 3 χιλιόμετρα εκτός πόλης, για να ανακουφίσει το βεβαρυμένο κέντρο κι εσείς τα μεταφέρετε στην καρδιά της Παροικιάς;
  Ο κόμβος Γκίκα, όπως προτείνεται στο σχέδιο, δεν λύνει ουσιαστικά κανένα πρόβλημα κυκλοφορίας, αντιθέτως οδηγεί σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, με τη μείωση του πολύτιμου λιγοστού και αναντικατάστατου πρασίνου του νησιού. Αντί να φυτέψετε δέντρα, κόβετε τα ελάχιστα που ήδη υπάρχουν, χωρίς σημαντικό λόγο.

  Φίλος και για πολλά χρόνια παραθεριστής της Πάρου

 2. Δανάη Πετροπούλου

  Κατάγομαι από την Πάρο και ζω εκεί τα καλοκαίρια από μικρό παιδί, οπότε αντιμετωπίζω κι εγώ το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης όταν υπάρχει, δηλαδή τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι περίοδος αιχμής.
  Σχετικά με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις από το svak άποψή μου είναι η εξής:
  Όσον αφορά την πλατεία του Αγίου Νικολάου, η οποία είναι μία από τις ελάχιστες παραθαλάσσιες πλατείες της Παροικιάς και είναι η πρώτη εικόνα της πόλης μας που αντικρίζει ο επισκέπτης μαζί με το ναό της Παναγίας, θα έπρεπε να αναβαθμιστεί, να αναδειχθεί περαιτέρω και να εξωραϊστεί.
  Η μετατροπή μέρους αυτής σε σταθμό του ΚΤΕΛ είναι πράξη πραγματικά ακατανόητη, άστοχη που υποβαθμίζει ένα κεντρικό ωραίο χώρο του νησιού μας σε χώρο με περισσότερα αυτοκίνητα με ηχορύπανση και συνωστισμό.
  Εξ άλλου η αποφυγή ελιγμών των λεωφορείων σε χώρο δίπλα από το λιμάνι δεν επηρεάζει την κίνηση και δεν είναι λόγος μεταφοράς τους λίγα μέτρα πιο πέρα.
  Το λιμάνι είναι στο κέντρο και η κίνηση δεν αποφεύγεται με την αποτροπή της κυκλοφορίας ενός λεωφορείου γύρω από τον μύλο σε ώρα αιχμής και την μεταφορά του λίγα μέτρα πιο κάτω καταστρέφοντας μια πλατεία.
  Για να φύγει το λεωφορείο από την πλατεία ούτως ή άλλως θα μπει στη κίνηση της Ν. Στέλλα
  Το έργο του κόμβου Γκίκα δεν επιλύει το κυκλοφοριακό ενώ αντιθέτως, γεγονός απαράδεκτο, μετατρέπει ένα κομμάτι αυτοφυούς πευκοδάσους σε τσιμέντο και επιβαρύνει επιπλέον την περιφερειακή με την είσοδο αυτοκινήτων από την Ν. Στέλλα προκειμένου να επανέλθουν στην πορεία τους μέσω της περιφερειακής.
  Με το σχέδιο αυτό αλλάζουμε και γινόμαστε χειρότεροι, γινόμαστε μια αφιλόξενη, άχαρη πόλη, μία πόλη που τσιμεντοποιείται, που μειώνει το ελάχιστο πράσινο που έχει και αποδιώχνει τον επισκέπτη.

 3. Ελένη Δημητροπούλου

  Επιτέλους μία λύση που θα λύσει το πρόβλημα του κόμβου Γκίκα ΑΜΕΣΑ. Αρκετά πλοία έχουμε χάσει από τις καθυστέρησεις που υφιστάμεθα κάθε καλοκαίρι!!!
  Νομίζω ότι η μεταφορά του ΚΤΕΛ στην πλατεία Αγ. Νικολάου θα βοηθήσει, καθώς θα ελαφρύνει τον μύλο από την κυκλοφορία των λεωφορείων.

 4. Στέλιος Ευσταθιάδης, Ανάδοχος Μελετητής

  Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι η μελέτη ΣΒΑΚ εννοείται ότι έλαβε υπόψη την κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών όχι μόνο της τυπικής περιόδου αλλά και της αιχμής, που είναι το καλοκαίρι. Σας θυμίζουμε (όπως αναφέρεται στην Α’ Φάση της μελέτης) ότι λήφθηκαν τα στοιχεία που μετρήθηκαν το μήνα Αύγουστο, στο πλαίσιο άλλου έργου. Επιπροσθέτως, όχι μόνο λήφθηκαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της περιοχής (μεγάλο νησί, με κίνηση μεταξύ οικισμών, με αεροδρόμιο, κ.λπ.) αλλά και στοιχεία που αφορούν όλες τις υφιστάμενες, παλαιότερες και μελλοντικές μετακινήσεις προσώπων, οχημάτων και εμπορευμάτων με όλα τα μέσα μετακίνησης.

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *