ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΒΑΚ

Ο σχεδιασμός για τη Βιώσιμη Κινητικότητα είναι ένας στρατηγικός τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων των σχετικών με τις μετακινήσεις και τις μεταφορές στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Η βιώσιμη κινητικότητα αφορά πρωτίστως τους τρεις βασικούς πυλώνες ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ-ΠΟΔΗΛΑΤΟ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενημερωτική πλατφόρμα διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ Δήμου Πάρου

Κοινό όραμα:

Παροικιά: ελκυστική για τον επισκέπτη – φιλική για τον πεζό

Πλατφόρμα κατάθεσης ιδεών

Σε αυτή την εφαρμογή μπορούν όλοι οι χρήστες να καταθέσουν αναλυτικά την πρόταση τους για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Πάρου.