Τι ειναι το σβακ

Ο σχεδιασμός για τη Βιώσιμη Κινητικότητα είναι ένας στρατηγικός τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων των σχετικών με τις μετακινήσεις και τις μεταφορές στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Η βιώσιμη κινητικότητα αφορά πρωτίστως τους τρεις βασικούς πυλώνες ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ-ΠΟΔΗΛΑΤΟ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πλατφόρμα κατάθεσης ιδεών για το ΣΒΑΚ Δήμου Πάρου

Γράψε την ιδέα σου!

Γράψε την ιδέα – πρότασή σου για τις μετακινήσεις στην Πάρο.

Πλατφόρμα κατάθεσης ιδεών

Σε αυτή την εφαρμογή μπορούν όλοι οι χρήστες να καταθέσουν αναλυτικά την πρόταση τους για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Πάρου.